Rynkowa cena energii elektrycznej dla net-billingu IX.2022

Rynkowa cena energii elektrycznej dla net-billingu IX.2022

Rynkowa cena energii elektrycznej dla net-billingu to już ponad 1000 zł – jakie są oszczędności z fotowoltaiki?

Źródło: GLOBENERGiA

W Polsce instalacje fotowoltaiczne są rozliczane w ramach net-billingu. Prosument sprzedaje nadwyżki energii elektrycznej do sieci na podstawie rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej (RCEm), którą ogłasza PSE. 11 września 2022 PSE ogłosiły RCEm na kolejny miesiąc, czyli sierpień. Cena wyznaczana dla instalacji w net-billingu to już ponad 1000 zł. Ile wynoszą oszczędności z fotowoltaiki?

Cena RCEm za sierpień wynosi 1023,42 zł za MWh. Oznacza to, że za każdą kWh energii oddaną do sieci prosument otrzyma 1,02 zł do swojego depozytu prosumenckiego. W poprzednich miesiącach ceny te były niższe. Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej wynosiła za czerwiec 648,16 zł/MWh. W lipcu RCEm wzrosła do 796,27 zł. 

Jak czytamy w poradniku pt. Nowe zasady rozliczeń prosumentów od 2022 przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), w okresie od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 nadwyżki energii będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Oznacza to, że rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej z czerwca 2022 służy do obliczania wartości depozytu prosumenckiego z energii oddanej do sieci w lipcu 2022. Analogicznie jest w przypadku kolejnych miesięcy.

Ile wynoszą oszczędności po trzech miesiącach?

Redakcja GLOBENERGIA oszacowała oszczędności z jednej z opomiarowanych mikroinstalacji o mocy 6,37 kWp. Ilość energii oddanej do sieci w poszczególnych miesiącach odczytano ze strony elicznik.tauron-dystrybucja.pl. Całkowitą ilość wyprodukowanej energii elektrycznej odczytano z aplikacji połączonej z falownikiem. Instalacja przez cały lipiec, sierpień i połowę września wyprodukowała łącznie 2 280 kWh, z czego 1965 kWh oddała do sieci. Energia zużyta na potrzeby własne wyniosła 315 kWh. Po uwzględnieniu rynkowej miesięcznej ceny energii (RCEm) odpowiednich dla tych trzech miesięcy, kwotę zasilającą depozyt wyliczono na 1 509 zł. Oszczędność wynikająca z autokonsumpcji osiągnęła wartość 220 zł (przyjęto cenę energii z taryfy G11 równą 0,70 zł/kWh).

M-cProd. energii
z PV
[kWh]
Oddana do sieci
[kWh]
Potrzeby własne
[kWh]
Depozyt [zł]Oszczędność z konsumpcji
własnej [zł]
Łącznie [zł]
VII100085814255699656
VIII91079411663281713
IX (do 15)3703135732040360
Łącznie 3 m-ce2280196531515092201729

Oszczędność z fotowoltaiki.
Łączna oszczędność wygenerowana przez instalację fotowoltaiczną w ciągu tych trzech miesięcy (od 1 lipca do 15 września 2022), rozumiana jako suma kwoty zasilającej depozyt i oszczędności wynikającej z autokonsumpcji wyniosła 1 729 zł.

Źródło: GLOBENERGIA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), elicznik.tauron-dystrybucja.pl