Efektywność energetyczna, audyt energetyczny
Audyty energetyczne

Efektywność energetyczna, audyt energetyczny

Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa efektywności energetycznej: Zwiększenie efektywności końcowego wykorzystania energii dzięki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań. Audyt energetyczny: Jest…

Możliwość komentowania Efektywność energetyczna, audyt energetyczny została wyłączona