Audyt energetyczny: Jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii (ciepła) oraz stanu technicznego obiektu/budynku, określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.   >>>CENNIK

Zawartość i formę audytu energetycznego regulują ściśle n/w przepisy:

– Ustawa z 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr 223,poz.1459

– Rozporządzenie MI z 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego – Dz.U.Nr 317,poz.343 z późniejszymi zmianami

Audyt energetyczny to dokument powstający w wyniku przeprowadzenia skomplikowanych analiz i obliczeń na podstawie uzyskanych danych i informacji o obiekcie/obiektach: dokumentacji technicznej, wizji lokalnej, dokumentacji fotograficznej, wywiadach z przedstawicielami administratora/właściciela obiektu

Dokument w tej postaci został przyjęty jako podstawowy we wszelkiego typu programach dofinansowań inwestycji, prowadzących do poprawy efektywności energetycznej budynków, takich jak program „Czyste Powietrze”, termomodernizacyjna ulga podatkowa, czy program termomodernizacji budynków wielorodzinnych(zgodny z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Audyt energetyczny

AUDYTY  ENERGETYCZNE (Cennik orientacyjny)

(Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie występujących w praktyce budynków i obiektów, każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie i jest realizowane po akceptacji obydwu stron umowy)

Typ budynku

Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej

Budynki wielorodzinne, budynki internatów i hoteli, biurowce, inne budynki użyteczności publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze do 7500 m3

Szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 7500 m3

Audyt energetyczny – cena netto

>>  600 – 1000 zł

>> 1000 – 2500 zł

>>   od 2500 zł

Powyższe ceny są cenami netto i obowiązują w przypadku dostarczenia przez zleceniodawcę pełnej dokumentacji konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej obiektu. W przypadku braku aktualnej dokumentacji budynku cena audytu będzie powiększona o koszt jego inwentaryzacji. Informacje zawarte w powyższym cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani zapewnienia w rozumieniu „Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej".

TERMOMODERNIZACJA <>"CZYSTE POWIETRZE"<> PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

Program   >> CZYSTE POWIETRZE

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz dofinasowanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 

SZCZEGÓŁY>> https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.  Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co podlega odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wydatki, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489)

SZCZEGÓŁY>> https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

SZCZEGÓŁY >> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów z poźn.zmianami

Od dnia 12 marca 2020r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia, lub 21% w przypadku gdy w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej 1kW dla budynków jednorodzinnych i 6 kW w przypadku pozostałych budynków (Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U 2020 poz. 412)