Fotowoltaika
dom-ekoPlus
Fotowoltaika

FOTOWOLTAIKA DLA DOMU/FIRMY

Zamiast płacić za energię elektryczną zainwestuj w fotowoltaikę!

 • Dużo płacisz za prąd?
 • Martwią Cię rosnące rachunki za energię elektryczną?
 • Chcesz podnieść wartość swojego domu?
 • Przy okazji własnych korzyści chciałbyś zrobić coś ekologicznego?

Jeżeli na którekolwiek z pytań odpowiedziałeś twierdząco powinieneś pomyśleć o montażu instalacji fotowoltaicznej

> Proponujemy instalacje fotowoltaiczne „szyte na miarę”, dające maksymalne korzyści z optymalnej inwestycji

> Bezpieczeństwo energetyczne, pewność pracy, wysoka wydajność i efektywność

> Niskie rachunki za prąd, oszczędności widoczne z miesiąca na miesiąc, szybki zwrot z inwestycji

phono-hcc

PROCES INWESTYCYJNY

#1

Niezależnie czy myślisz o montażu instalacji fotowoltaicznej dla obniżenia rachunków za prąd czy z pobudek ekologicznych przeprowadzimy Cię przez cały ten proces.

#2

Nasz doradca-audytor w czasie wizyty w Twoim domu / firmie zbierze dane, które pozwolą precyzyjnie dobrać moc instalacji oraz zweryfikować techniczne możliwości montażu. Odpowiedni dobór instalacji jest szczególnie istotny w nowym systemie opustów.

#3

Do projektu instalacji PV zawsze podchodzimy indywidualnie. Nasz projektant w oparciu o przeprowadzony wywiad i otrzymane dokumenty optymalizuje rozmieszczenie, system mocowań, przyłączenie oraz zabezpieczenia instalacji PV.

#4

Fachowy montaż jest gwarancją długiej i niezawodnej pracy instalacji fotowoltaicznej. Długoletnie doświadczenie naszych monterów jest gwarancją poprawności wykonanych prac.

#5

Pomiary pozwalają stwierdzić czy wykonane prace i oczekiwane parametry instalacji są spełnione. Zawsze stawiamy na najlepsze rozwiązania oparte o urządzenia renomowanych producentów.

#6

Przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej konieczne jest dokonanie zgłoszenia do zakładu energetycznego wraz z kompletną dokumentacją techniczną. W ramach kompleksowej usługi stosowne dokumenty są przez nas wypełniane oraz podpisywane przez uprawnionego mikroinstalatora OZE.

Wszystkie urządzenia i komponenty do oferowanych instalacji fotowoltaicznych, a także projekt i montaż, dostarcza firma SOLGEN

będąca autoryzowanym partnerem producentów:

Fronius,   JinkoSolar,   PhonoSolar,   Huawei,   SolarEdge,   Goodwe

logoSolgen

Aktualności OZE  >>>>

BAZA WIEDZY

( Przytoczone informacje i dane pochodzą od firmy SOLGEN.PL )

Zasady działania instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna (Instalacja PV) jest zespołem urządzeń za pomocą, których produkowana jest energia elektryczna z energii promieniowania słonecznego. Instalacja fotowoltaiczna w skrócie instalacja PV zbudowana jest z kilku podstawowych elementów.

Moduły fotowoltaiczne, w których następuje konwersja promieniowania słonecznego na prąd stały (taki jaki jest w akumulatorach) montuje się w dobrze nasłonecznionym miejscu na południowej części dachu lub przy budynku od południa. Moduły fotowoltaiczne połączone są razem dedykowanymi do tego celu kablami tworząc razem generator fotowoltaiczny.

Falownik, w którym następuje konwersja prądu stałego z generatora fotowoltaicznego na prąd przemienny o parametrach identycznych z parametrami prądu w sieci. Prąd z falownika w pierwszej kolejności płynie do budynku i zasila pracujące w nim urządzenia. Jeżeli moc dostarczana przez falownik jest wyższa od mocy zużywanej aktualnie w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Współpraca falownika z siecią odbywa się płynnie i nie wymaga żadnych urządzeń regulacyjnych.

Licznik energii, który posiada każdy budynek jest wykorzystywany, także do zliczania ilość energii wprowadzonej do sieci z instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli w budynku znajduje się stary licznik talerzowy jest on wymieniany na koszt zakładu energetycznego na nowy licznik cyfrowy, który będzie mierzył energię w dwóch kierunkach. Jeżeli w budynku znajduje się już nowy licznik energii zakład energetyczny dokona jedynie jego parametryzacji.

Opłacalność instalacji PV

 1. Prawie zerowe rachunki za prąd

Od 1 lipca 2016 roku każdy obywatel może produkować energię w przydomowej instalacji aby wykorzystać ją na własne potrzeby. Co więcej okres produkcji i zużycia nie musi się pokrywać, co oznacza że prąd wyprodukowany w ciągu dnia może wykorzystać w nocy. Na rozliczenie energii wyprodukowanej oraz zużytej jest cały rok. W praktyce oznacza to, że jeżeli posiadasz dobrze dobraną instalację PV, która rocznie wyprodukuje ilość energii elektrycznej odpowiadającą twojemu rocznemu zużyciu rachunki za energię spadną prawie do zera a dokładnie do wysokości opłat stałych.

Przykład:

 • Jeżeli miesięczny rachunek za prąd wynosi 200 zł w tym opłaty stałe 10 zł to roczne rachunki za prąd wyniosą ok. 2400 zł.
 • Przy twoich rachunkach potrzebujesz instalację o mocy ok. 5 kWp.
 • W kolejnym roku po montażu instalacji miesięczne rachunki spadną do ok. 10 zł miesięcznie co oznacza oszczędności ok. 190 zł miesięcznie czyli 2280 zł rocznie.
 • Od lat rachunki za energię rosną nieprzerwanie. Zakładając jedynie 3,5% roczny wzrost cen energii oznacza to, że przez 15 lat twoje oszczędności na energii elektrycznej wyniosą ok. 44 000 .
 1. Wysoka produkcja własnej energii

Instalacje fotowoltaiczne dają Ci niebywałą możliwość produkcji własnej energii i uniezależnienia się od jej zakupu w zakładzie energetycznym. Nawet w polskich warunkach klimatycznych instalacje PV mogą pracować wydajnie i efektywnie. Co więcej do wykonywanych przez nas instalacji fotowoltaicznych dobieramy zawsze urządzenia wysokiej jakości a dodatkowo podczas prac projektowych i montażowych podchodzimy indywidualnie do każdej instalacji. Przekłada się to na wysoką produkcję energii przez instalację PV. W przypadku technologii smart wykonane przez nas instalacje są w stanie produkować nawet ponad 1000 kWh z kWp zainstalowanej mocy, co potwierdzają obserwacje pracujących instalacji oraz analizy przeprowadzone w profesjonalnych programach komputerowych.

 1. Niezawodność i brak obsługi

Instalacje fotowoltaiczne (PV) nie posiadają ruchomych części. W związku z tym są one niezawodne, co potwierdzają długie gwarancje udzielane przez producentów poszczególnych komponentów. Najdroższe w instalacji PV, moduły fotowoltaiczne posiadają 10 letnią gwarancję na wady ukryte oraz 25 letnią gwarancję na generowaną moc. Mikroinstalacje PV nie wymagają obsługi oraz działań serwisowych, wymiany elementów co oznacza, że ich użytkowanie jest bardzo tanie.

 1. Ekologia i prestiż

Pracująca instalacja fotowoltaiczna nie emituje żadnego hałasu, zanieczyszczeń stałych bądź gazowych, co więcej potrzeba zaledwie 2-3 lat pracy aby została wyprodukowana energia potrzeba do wyprodukowania modułów PV. Co oznacza, że przez kolejne 15, 20 lat moduły PV produkują znaczne nadwyżki energii w stosunku do energii pierwotnej wykorzystanej do ich wyprodukowania. Instalacje PV są także bardzo ekologiczne po zakończeniu ich pracy. Obecnie produkowane moduły PV podlegają w 96% recyklingowi i nie zawierają komponentów szkodliwych dla środowiska. Montaż instalacji PV jest także wyznacznikiem prestiżu. W Niemczech 1 500 000 gospodarstw domowych posiada instalacje fotowoltaiczne.

Zasady rozliczenia energii i prawo

Czym jest opust?

Opust polega na bezgotówkowym rozliczeniu z zakładem energetycznym energii zużytej w budynku i wyprodukowanej z przydomowej mikro elektrowni. Po montażu przydomowej elektrowni przez pierwszy rok produkuje ona energię elektryczną która w części od 10-30% jest zużywana na bieżąco przez urządzenia w budynku. Pojawiające się nadwyżki są oddawane do sieci i zliczane przez licznik energii. Po roku właściciel nabywa prawo do obioru 80%  wprowadzonej do sieci energii i nie musi kupić jej od zakładu energetycznego. Ten system rozliczenia nazywa się opustem. Odbierając energię w kolejnym roku pracująca instalacja produkuje energię na rok kolejny. W ustawie zagwarantowano 15 lat funkcjonowania tego systemu rozliczenia.

 

Dla Opust 0,8

Jednostka

Zużycie energii w budynku

4500

kWh

Produkcja energii przez instalację PV o mocy 5 kW

4976

kWh

Bieżąca konsumpcja energii

929

kWh

Energia oddana do sieci

4047

kWh

„Opust” na odbiór energii (80% energii wprowadzonej do sieci)

3238

kWh

Zakup energii po wyczerpaniu opustu

334

kWh

W praktyce oznacza to że inwestor który zużywał przed montażem instalacji PV 4500 kWh, po montażu instalacji PV będzie kupował zaledwie 334 kWh rocznie.

Kto to jest prosument?

Prosument to osoba fizyczna bądź prawna która oprócz zakupu energii, także produkuję ją na potrzeby własne z przydomowej mikro elektrowni. Zgodnie z ustawą OZE prosumentami mogą być osoby fizyczne w tym rolnicy, gminy i inne JST, związki wyznaniowe, przedsiębiorcy o ile nie wykorzystują energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Czym jest mikroinstalacja?

Mikroinstalacja to instalacja do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy do 50 kW.

Kto pokrywa koszty przyłączenia?

Koszty przyłączenia oraz parametryzacji układu pomiarowo rozliczeniowego (licznika) pokrywa OSD (operator systemu dystrybucyjnego) czyli zakład energetyczny, który na danym terenie zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej.

Czy zakład energetyczny może naliczać opłaty za odbiór energii w systemie opustów?

Zgodnie z zapisami ustawy o OZE zakład energetyczny nie może doliczać żadnych dodatkowych opłat za rozliczenie energii w systemie opustów. Nie może także naliczać dodatkowej opłaty za przesył energii wyprodukowanej przez przydomową mikroinstalację czy za odbiór energii w ramach opustu.

Gdzie muszę zgłosić montaż mikroinstalacji?

Fakt montażu mikroinstalacji należy zgłosić do OSD (operator systemu dystrybucyjnego) wypełniając stosowny formularz oraz dołączając wymagane informacje o instalacji takie jak schemat i specyfikację techniczną. Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji musi zostać podpisany nie tylko przez właściciela przyłącza energetycznego, lecz także przez uprawnionego do montażu instalatora. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzyma do podpisania aneks do umowy na sprzedaż i dystrybucję energii, po jej podpisaniu technicy z zakładu energetycznego sparametryzują lub wymienią licznik energii i instalacja PV będzie mogła zostać uruchomiona.

Net-billing – na czym polega nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych?

Net-billing to nowy system rozliczeń, który już od 1 kwietnia 2022 zastąpi obecny net-metering. W największym skrócie system ten polegać będzie na rozliczeniach w oparciu o zakup i sprzedaż energii. Energia elektryczna wprowadzona do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. Niestety w praktyce przełoży się to na sytuację w której energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza niż ta kupowana.

Trzy etapy wdrażania nowych zasad rozliczeń

 • 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku – nowi prosumenci mają być rozliczani na dotychczasowych zasadach, ale tylko na okres przejściowy do 30 czerwca 2022.
 • 30 czerwca 2022 roku – prosumenci mają być rozliczani według zasad net-bilingu. Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 roku zostanie przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie zostanie pobrana, zasili ich depozyt prosumencki. W tym okresie cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna. Tak będzie do 1 lipca 2024 roku.
 • 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych – godzinowych.

Jak ocenić opłacalność inwestycji w systemie net-billingu?

W ciągu roku można zarówno wyróżnić okresy, w których produkcja energii przewyższa zużycie, jak i okres z sytuacją odwrotną. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię głównie w okresie od kwietnia do września. W systemie opustowym, który będzie obowiązywał do końca marca 2022 roku prosumenci mają możliwość elastycznego rozliczania energii wprowadzonej do sieci i energii pobranej w okresie braku lub niskiej produkcji energii elektrycznej z PV. Od 1 kwietnia 2022 roku prosument będzie musiał się interesować tym, jak wygląda konsumpcja własna z jego instalacji oraz jak kształtują się ceny na rynku dnia następnego. W systemie opustowym energia oddana do sieci w dowolnej porze roku ma tę samą wartość, obniżoną o 20% lub 30% (w zależności od tego, czy instalacja jest większa od 10 kWp). W net-billingu natomiast należność za energię oddaną do sieci będzie zmieniać się z miesiąca na miesiąc, a docelowo z godziny na godzinę.

W związku z tym, że prosument będzie uzależniony od wahań cen energii elektrycznej, trudno będzie przewidzieć opłacalność instalacji fotowoltaicznych.

Jak będzie wyglądać rozliczanie w net-billingu?

 • zużycie energii: 6300 kWh
 • moc instalacji fotowoltaicznej: 6,5 kWp
 • autokonsumpcja: 20 %
 • koszt instalacji: 26 000 zł
 • taryfa: G11

Przed założeniem instalacji fotowoltaicznej koszt zakupu energii to ok. 3 500 zł. Natomiast montaż takiego systemu będzie wiązał się z obniżeniem tych kosztów do 1 712 zł.

Najkorzystniejsze rozwiązanie stanowi zmiana taryfy w momencie przyłączania instalacji fotowoltaicznej. Przy przejściu z taryfy G11 na G12w. W takim przypadku roczne koszty spadną do 1 364 zł.

Po ilu latach zwróci się koszt instalacji?

W systemie net-meteringu okres zwrotu instalacji PV wynosił ok. 6-9 lat. W przypadku net-billingu okres ten wydłuża się do 14 lat, niezależnie od wybranej taryfy. Niestety precyzyjne określenie okresu zwrotu silnie uzależnione jest od cen energii, które równie często ulegają zmianom.

netbilling