NASZE REALIZACJE - ŚWIADECTWA, AUDYTY ENERGETYCZNE, BADANIA TERMOGRAFICZNE

Od momentu powstania firmy wykonaliśmy już ponad 8750 świadectw energetycznych budynków różnej wielkości: od dużych obiektów użyteczności publicznej, budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, po indywidualne budynki jednorodzinne. Wykonaliśmy także ponad 332 audyty energetyczne budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i produkcyjnych. Audyty zostały pozytywnie zweryfikowane przez BGK, NFOŚiGW, WFOŚ a także zaakceptowane w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy UE, w programie „CZYSTE POWIETRZE” oraz dla celów podatkowej ulgi termomodernizacyjnejPonadto wykonaliśmy badania termograficzne 200 budynków.
Łączna powierzchnia użytkowa certyfikowanych budynków osiągnęła w VI.2024 – 4.230.000 m2
Poniżej galeria wybranych obiektów, dla których wykonaliśmy świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne lub badania termowizyjne

 

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

BADANIA TERMOGRAFICZNE