Aktualności

 

 

 

 

kontakt:

tel. 664 628 754

mail: cendos@cendos.pl


_________________________________________________________________________________________________________

- uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 658/CE-WSEiZ

- wpisany do rejestru uprawnionych Min. Infrastruktury i  Rozwoju pod nr 5498

-
członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
- wpisany na listę rekomendowanych audytorów ZAE    

_________________________________________________________________________________________________________